Mgr. Zdenka Németová

  • individuálna psychoterapia pod supervíziou (kognitívne-behaviorálny terapeutický prístup),
  • klinicko-psychologické vyšetrenia pod supervíziou.

telefónne číslo: +421 (0) 950 832 239