VÝCVIK V PROJEKTÍVNYCH METODIKÁCH TABAK A TABAK-C ZAMERANÝCH NA TESTOVANIE AGRESIVITY Produkt z kategórie Vzdelávacie akcie

VÝCVIK	V PROJEKTÍVNYCH	METODIKÁCH	TABAK A TABAK-C	 ZAMERANÝCH	NA	TESTOVANIE	AGRESIVITY

VÝCVIK V PROJEKTÍVNYCH METODIKÁCH TABAK A TABAK-C ZAMERANÝCH NA TESTOVANIE AGRESIVITY

 • Kategória Vzdelávacie akcie
 • Na sklade 30 ks

Cena145.00 € s DPH

Lektor: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut PsychoKlinik, s.r.o., odborný asistent FSVaZ UKF v Nitre Termín: 06. – 07.12.2023 v čase od 8:00 do 15:00 Rozsah: 14 hodín Cieľová skupina: Výcvik je určený výlučne pre psychológov a študentov Mgr. štúdia psychológie. Miesto konania: online Program a obsah výcviku: 1. deň: Cieľom prvého dňa je predstavenie a oboznámenie sa s metodikami TABaK a TABaK-C, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Test TABaK dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Zameriava sa na 5 oblastí: domáce prostredie, dopravné situácie, práca, verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor a školu. Normy sú vypracované pre bežnú dospelú i detskú populáciu. Vytvorené sú taktiež normy pre dospelých, ktorí boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a držiteľov strelných zbraní. Testy sú využiteľné v rôznych odvetviach psychológie (napr.: klinickej, pracovnej, dopravnej, poradenskej, školskej či športovej) ako aj priamo v psychoterapeutickej práci. Zámerom je naučiť účastníkov administrovať, signovať, vyhodnocovať a interpretovať dané metodiky. 2. deň: Jedným čiastkovým cieľom druhého dňa je upevňovanie testovania, administrácie a vyhodnocovania daných metodík, prezentácia a interpretácia vybraných protokolov. Druhým čiastkovým cieľom je oboznámenie sa s Testom kľukatej cestičky (TKC) a programom „Sociálne hranice a hranice agresivity“, ktorý vychádza z týchto testov. Je možné ho využiť pri práci s deťmi, agresívnymi klientmi, týranými ženami, v rámci poradenstva pri udelení probačného dohľadu, ako aplikácia pre mladých vodičov v rámci rehabilitačného programu na zmenu správania a postojov v cestnej premávke. Predpokladaný počet kreditov udelených Komorou psychológov: 12

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová