Termín: 6. – 7.5.2020 a 22.5.2020

Rozsah: 3 dni – v čase od 9:00 do 17:00

Lektor: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut

O teste: MDZT (Blochov multidimenzionálny kresebný test) je zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy osobnosti), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez defektu. K testu sú vytvorené aj slovenské normy, metodika tak dostáva väčšiu podporu pre psychodiagnostické uplatnenie v našich podmienkach.

Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov a študentov psychológie 5. ročníkov. Maximálny počet účastníkov je 25 (prednosť podľa dátumu poslania prihlášky).

Miesto konania: Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB).

Program a obsah výcviku: Výcvik bude prebiehať v dvoch blokoch. V termíne 6.-7.05.2020 sa uskutoční prvý blok, ktorého cieľom je oboznámenie účastníkov s testom, teoretickým pozadím, administráciou, signovaním a interpretovaním výsledkov.
Druhý blok sa uskutoční 22.5.2020 – s odstupom 2 týždňov, aby účastníci mali možnosť vlastné skúsenosti s testom. Cieľom bude prezentácia a interpretácia vybraných protokolov, demonštrácia obrazu vybraných nozologických okruhov v protokoloch, supervízia protokolov, ktoré v prípade záujmu prinesú účastnící. Zároveň bude pozornosť venovaná využitiu testu na poli psychoterapie.
V závere výcviku dostane každý účastník certifikát potvrdzujúci účasť i spôsobilosť pracovať s danou metodikou.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov: 21

Účastnícky poplatok: 120 EUR
Účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste výcviku.

V prihláške je potrebné uviesť či máte záujem o kúpu manuálu k testu MDZT (cena od vydavateľa je 42 Eur a nie je zahrnutá v účastníckom poplatku) alebo nie. V prípade, že nemáte záujem o manuál je dôležité priniesť si na výcvik farebné fixky – žltú, oranžovú, červenú, zelenú, modrú, hnedú a čiernu. Každý účastník si musí priniesť ceruzku a gumu na signovanie.
Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese psychokliniksro@gmail.com
do emailu uviesť: meno a priezvisko; pracovná pozícia; či máte záujem o kúpu manuálu, alebo nie.