TTD (Test tvarovej diskriminácie) Produkt z kategórie Testy

TTD (Test tvarovej diskriminácie)

TTD (Test tvarovej diskriminácie)

 • Kategória Testy
 • Na sklade 1000 ks

Cena59.00 € s DPH

Všeobecné obchodné podmienky

TTD test je nonverbálny výkonovo-diskriminačný test so zameraním:

 • na zisťovanie úrovne senzomotorickej výkonnosti, presnosti percepcie, psychomotorickej reagencie,
 • úmyselnej koncentrácie pozornosti, psychomotorického tempa, schopnosti podržania určitej predlohy podnetov v pamäti,
 • chybovosti v priebehu rutinnej činnosti a pomeru chybovosti vo vzťahu k výkonnosti testovaného.

 

Na základe kvalitatívnej analýzy výsledkov môžeme usudzovať na osobnostné charakteristiky vyšetrenej osoby ako aj na zisťovanie zmien pracovnej výkonnosti a chybovosti v čase.

 

Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“. Predloha má formát A4. Skúška nekladie žiadne nároky na jazykové znalosti ani špeciálne vedomosti. Inštrukciu dokážu pochopiť aj osoby s nižším intelektom. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo. Testový materiál má formu A1 a A2, takže je možné prevádzať retest v krátkom čase.

 

TTD nachádza využitie v nasledovných oblastiach:

 • klinická psychológia
 • školská psychológia
 • pracovná psychológia
 • športová psychológia
 • psychoterapia

 

Výhody testu:

 • časová nenáročnosť / inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 20 min.
 • skupinové testovanie
 • ľahké vyhodnocovanie
 • slovenské normy

 

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a 80 ks záznamových hárkov (40 ks A1 a 40ks A2) je 52 Eur.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová