TKC (Test kľukatej cestičky) Produkt z kategórie Testy

TKC (Test kľukatej cestičky)

TKC (Test kľukatej cestičky)

 • Kategória Testy
 • Na sklade 999 ks

Cena37.00 € s DPH

Všeobecné obchodné podmienky

TKC predstavuje menej náročnú nonverbálnu grafickú projektívnu psychodiagnostickú metodiku zameranú na skúmanie mentálnej reprezentácie hraníc, t.j. na zisťovanie, ako sú respondenti citliví voči hraniciam (fyzickým, psychickým, morálnym, právnym a pod.), ktoré v realite existujú.

 

Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“, nekladie žiadne nároky na jazykové znalosti, ani na špeciálne vedomosti. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo.
Vyhodnotenie testu je založené predovšetkým na kvantitatívnom prístupe, ale je možné sledovať aj kvalitatívne znaky.

 

TKC nachádza využitie v nasledovných oblastiach:

 • klinická psychológia
 • školská psychológia
 • pracovná psychológia
 • športová psychológia
 • psychoterapia

 

Výhody testu:

 • časová nenáročnosť / inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 10 min.
 • skupinové testovanie
 • ľahké vyhodnocovanie
 • slovenské normy

 

V súvislosti s psychometrickou kvalitou TKC preukazuje konzistenciu v testovej administrácii, skórovaní a interpretácii dát. Na základe prevedených štatistických meraní bola zistená stabilita merania v čase a interná konzistentnosť TKC.

 

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov je 27 Eur.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová