KOGNI-T (test kognitívnych funkcií) Produkt z kategórie Testy

KOGNI-T (test kognitívnych funkcií)

KOGNI-T (test kognitívnych funkcií)

 • Kategória Testy
 • Na sklade 999 ks

Cena86.00 € s DPH

Všeobecné obchodné podmienky

KOGNI-T je nonverbálny (okrem jednej časti) výkonový test so zameraním:

 • na zisťovanie úrovne krátkodobej a strednodobej vizuálnej pamäte,
 • na priestorovú orientáciu 2D a 3D,
 • na psychomotorickú koordináciu a psychomotorické tempo a výkonnosť,
 • na koncentráciu a distribúciu pozornosti,
 • na logické uvažovanie,
 • na divergentné a konvergentné myslenie
 • na priestorové logické vzťahy,
 • na vizuálnu percepciu.

 

Má 7 subtestov v ktorých sa primárne testuje: (1) krátkodobá vizuálna pamäť; (2) 2D priestorová orientácia; (3) konvergentné myslenie; (4) 3D priestorová orientácia; (5) psychomotorické tempo + koncentrácia a distribúcia pozornosti; (6) divergentné myslenie; (7) strednodobá vizuálna pamäť.

 

Vyhodnotenie testu je založené predovšetkým na kvantitatívnom prístupe, ale je možné sledovať aj kvalitatívne znaky. Prvým výsledkom testovania je zistenie hrubého a následne váženého skóre v jednotlivých subtestoch, ktoré odrážajú úroveň psychických funkcií meraných danými subtestmi vo vzťahu k norme. Druhým výsledkom je zistenie úrovne horeuvedených faktorov.

 

Tretím výsledkom je zistenie celkovej úrovne kognitívnych funkcií a určenie hladiny intelektového potenciálu. Kvalitatívne sa zisťujú motorické funkcie, úroveň frustračnej tolerancie, schopnosť koncentrácie pozornosti, stability (resp. oscilácie) psychomotorického tempa, chybovosť v pracovnom výkone, zmeny v pracovnom výkone a pod.

 

Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“, nekladie výraznejšie nároky na jazykové znalosti, ani na špeciálne vedomosti. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo. V priebehu štandardizácie bola potvrdená jeho vysoká validita i reliabilita. Normy sú vypracované pre Slovenskú populáciu.

 

KOGNI-T nachádza využitie v nasledovných oblastiach:

 • klinická psychológia (kognitívna výkonnosť; organicita; kvalita remisie psychotických pacientov),
 • športová psychológia,
 • školská psychológia,
 • pracovná psychológia

 

Výhody testu:

 • časová nenáročnosť – inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 30 min.
 • možnosť individuálneho aj skupinového testovania
 • ľahké vyhodnocovanie
 • aktuálne slovenské normy

 

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov je 78 Eur.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová