TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test určený pre deti Produkt z kategórie Testy

TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test určený pre deti

TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test určený pre deti

 • Kategória Testy
 • Na sklade 985 ks

Cena95.00 € s DPH

Všeobecné obchodné podmienky

Metodika je zameraná na zaznamenávanie potencionálne agresívnych prejavov z hľadiska polarít RETROFLEXIA – AGRESIA = z hľadiska zamerania agresívneho potenciálu smerom dovnútra organizmu (defenzívne reakcie) a na druhej strane prenesenie agresívneho potenciálu na vonkajšie prostredie, okolie (ofenzívne reakcie).

 

TABaK-C je možné administrovať detskej školopovinnej populácii. V rámci detskej verzie TABaK – C, sú podnety navrhnuté tak, aby reakcie zahŕňali situácie: verejný priestor, domáce prostredie a školské prostredie.

 

Vychádza z princípov geštalt terapie a princípov teórie organizmickej selfregulácie, ktorá na agresivitu nazerá ako na jeden zo spôsobov kontaktovania sa človeka s prostredím. Test dokáže identifikovať 13 kategórií na kontinuu polarít stiahnutie – útok. Kategórie, sú zoskupené v 3 štýloch odpovedí (defenzívne, konštruktívne, ofenzívne odpovede).

 

Dokáže zachytiť a kvantifikovať celkovú mieru agresívneho potenciálu tzv. index agresivity, ako aj agresívny potenciál v jednotlivých oblastiach osobitne. V súvislosti s psychometrickou kvalitou TABaK-C preukazuje konzistenciu v testovej administrácii. Na základe prevedených štatistických meraní bola zistená stabilita merania v čase a interná konzistentnosť TABaK-C.

 

Má vytvorené slovenské normy, vrátane mladistvých umiestnených v resocializačných zariadeniach. V priebehu štandardizácie bola potvrdená jeho vysoká validita i reliabilita.

 

TABaK nachádza využitie v nasledovných oblastiach:

 • klinická psychológia,
 • poradenská psychológia,
 • športová psychológia,
 • školská psychológia
 • psychoterapia
   

Výhody testu:

 • časová nenáročnosť / inštrukcia, administrácia a vyhodnocovanie do cca. 25 min.
 • nízka možnosť predvídateľnosti zámeru testu a tým aj slabá ovplyvniteľnosť výsledkov testovaným.
 • nemožnosť reagovať naučeným spôsobom.
 • slovenské normy

 

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov pre detskú verziu TABaK – C je 85 Eur.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová