Termín konania: 21. – 22.11.2019 od 8:00 do 17:00.

Predstavenie a oboznámenie sa s psychoterapeutickým a edukatívnym programom „Sociálne hranice a hranice agresivity“, ktorého cieľom je prehĺbenie uvedomenia klientov majúcich problémy s rešpektovaním hraníc a/alebo agresivitou v rámci viacerých prostredí a ich prehodnotenie tak, aby boli účinnejšie, efektívnejšie. Dôraz je kladený na aplikáciu do každodenného praktického života. Program je založený na základe metodík TABaK, TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) a TKC (Test kľukatej cestičky).

počet kreditov schválených SKP: 14
lektori: PhDr. Peter Klubert, PhD.
organizátor: Psycho Klinik, s.r.o.
kontakt: + 421 903 602 229
psychokliniksro@gmail.com

Kurz je určený pre psychológov.