Výcviky Služba, ktorú sme pripravení Vám poskytnúť

Výcviky

Výcviky

Pre verejnosť

 

Pre psychológov organizujeme výcviky v administrácii, vyhodnocovaní a interpretovaní viacerých metodík:

 • MDZT – Blochov multidimenzionálny kresebný test
 • TABaK a TABaK-C – test agresivity pre dospelých i deti
 • KOGNI-T – test kognitívnych funkcií
 • TKC – test kľukatej cestičky
 • TTD – test tvarovej diskriminácie

 

Taktiež organizujeme výcvik sociálno – psychologického a edukatívneho programu „Sociálne hranice a hranice agresivity“ pre prácu s mládežou aj dospelými, ktorí majú problémy s rešpektovaním sociálnych hraníc či agresivitou. Sú vhodné pre psychológov na školách, v reedukačných a resocializačných centrách, detských domovoch, ale aj psychológov pracujúcich s podmienečne či nepodmienečne odsúdenými za násilné trestné činy, alebo odsúdenými za agresiu v doprave.

 

Pre psychológov

 

Pre verejnosť sú výcviky zamerané na spoznávanie vlastnej zdravej agresivity a primeraných reakcií na ňu. Sú vhodné pre ľudí, ktorí si nadmernými neprimeranými agresívnymi prejavmi spôsobili problémy v domácom, pracovnom prostredí, alebo problémy so zákonom, ale aj ľudí, ktorí majú naopak problémy zdravo sa presadiť, ukázať zdravú agresivitu, stanoviť si hranice a chrániť sa. Sú naučení skôr ustupovať a stiahnuť sa. Taktiež výcviky môžu byť dobrou pomôckou pre športovcov pri presadzovaní sa a zlepšovaní výkonnosti.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová