PhDr. Peter Klubert, PhD.

 • individuálna psychoterapia (gestalt psychoterapeutický prístup),
 • párová psychoterapia,
 • rodinná psychoterapia,
 • skupinová psychoterapia,
 • poradenstvo pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu alebo drog,
 • psychologické vyšetrenia vodičov,
 • psychologické vyšetrenia držiteľov strelných zbraní,
 • klinicko-psychologické vyšetrenia.

Výcviky projektívnych osobnostných a výkonových testov pre psychológov:

 • MDZT, TABaK, TABaK-C, KOGNI-T, TKC, TTD,
 • lektorská činnosť a tréningy spoznávania potrieb, komunikačných schopností, riešenia konfliktov, zdravého presadenia sa, zvládania záťaže a predchádzania syndrómu vyhorenia,
 • supervízia v pomáhajúcich profesiách.

telefónne číslo: +421 (0) 903 602 229