Termín: 22. – 23.01.2020

Rozsah: streda a štvrtok – 9:00-17:00 (18 hodín)

Lektori:
Mgr. Roland Cagáň – poradenský psychológ, tréner Gestalt psychoterapie
PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, tréner Gestalt psychoterapie
Mgr. Veronika Kuricová – klinický psychológ, tréner – učiteľ Gestalt psychoterapie

Cieľová skupina:
Workshop je určený pre záujemcov o psychoterapiu, obzvlášť Gestalt terapiu – psychológov, lekárov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov a študentov končiacich ročníkov týchto odborov. Maximálny počet účastníkov je 25.

Miesto konania:
Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB).

V prípade väčšieho počtu záujemcov o workshop v Bratislave je možné ho realizovať aj tam. Miesto v BA upresní Roland Cagáň.

Program a obsah workshopu:
Cieľom workshopu je oboznámenie účastníkov s Gestalt psychoterapiou a to najmä prostredníctvom zážitku v malej a veľkej skupine. Teoretická časť bude venovaná histórii a súčasnosti Gestalt terapie, jej základným princípom a pilierom, o ktoré sa opiera, procesu uvedomovania, narušeniam plnohodnotného napĺňania potrieb, ako aj aplikácii Gestalt psychoterapie do praxe.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov: 16
Účastnícky poplatok: 80 EUR
Účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste kurzu.
Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese psychokliniksro@gmail.com
(upresnite prosím aj záujem o účasť v NR alebo BA)

Pozn.: Hodiny workshopu nenahrádzajú účastníkom hodiny v rámci dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt terapie.

Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.