Odborné psychologické poradenstvo pre vodičov

Home    Services
Psychoterapia

Diagnostika a testovanie

Diagnostika a testovanie: dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov, vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelnej zbrane, vyšetrenia zamestnancov strážnych a bezpečnostných...

Odborné psychologické poradenstvo pre vodičov

V zmysle novely zákona č. 8/2009 Z.z. vykonávame odborné poradenstvo pre vodičov, ktorým bol odobraný vodičský preukaz pre jazdu...

Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia predstavuje druh psychologickej intervencie pôsobiacej na duševný život, správanie človeka, jeho medziosobné vzťahy i telesné procesy tým spôsobom, že...

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo a diagnostika zamerané na riešenie pracovných a osobných problémov, zvládanie záťažových situácií, tréning neefektívnych niekedy až problematicko -...

Výcviky

Výcviky

Výcviky pre psychológov a pre verejnosť....