Cenník

SLUŽBACENA
Hodina psychodiagnostiky50€
Individuálna psychoterapia40€
Párová psychoterapia50€
Skupinová psychoterapia (1 osoba) 10€
Psychologický tréning zameraný na rozvoj psychických funkcií (50 min.) 20€
Vyšetrenia vodičov motorových vozidiel50€
Poradenstvo pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok (za 12 hodín) 220€
Vyšetrenia držiteľov strelných zbraní 55€
Vyšetrenia zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb 40€
Vyšetrenia žiadateľov o psychologickú spôsobilosť narábať s omamnými látkami 40€
Sociálno psychologický program: “Sociálne hranice a hranice agresivity” (8 stretnutí) 160€
Tréning komunikačných zručností (8 stretnutí) 160€
Zvládanie záťažových situácií, Prevencia syndrómu vyhorenia (8 stretnutí) 160€
CENY PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METÓD
KOGNI-T (test kognitívnych funkcií)86€
TABaK (test agresivity pre dospelých)103€
TABaK-C (test agresivity pre deti)95€
Počítačový vyhodnocovač k testom TABaK a TABaK-C (cena za jedno vyhodnotenie)0,50€
TKC (test kľukatej cestičky)
37€
TTD (test tvarovej diskriminácie)59€