Psycho Klinik s.r.o. – psychológ Nitra

 

… snažíme sa pomáhať …

 

Naša spoločnosť Psycho Klinik s.r.o., psychológ Nitra, ambulancia klinickej, dopravnej psychológie, psychoterapie sa zaoberá psychologickou pomocou ľuďom, ktorí cítia potrebu riešiť svoje psychické problémy, alebo majú záujem rozvíjať svoj psychický a sociálny potenciál. V spolupráci so zamestnávateľmi ponúkame zamestnancom sociálny bonus v podobe pomoci riešenia ich pracovných i súkromných problémov, zvyšovania pracovnej efektivity a predchádzaniu syndrómu vyhorenia.

 

Náplňou je psychodiagnostika, psychoterapia edukácia (vzdelávanie).

 

Psychodiagnostika – psychológ Nitra

1. V rámci psychodiagnostiky sú to jednak klinické vyšetrenia, pri ktorých sa zameriavame na zisťovanie silných a slabých stránok osobnosti. Ďalej ide o testovanie vlastností, ktoré by mohli viesť k rozvoju psychických problémov. Tiež realizujeme meranie úrovne psychických schopností – pamäť, pozornosť, reakčné časy, IQ a pod. Robíme diferenciálnu diagnostiku jednotlivých psychických porúch aj na žiadosť psychiatra alebo iných lekárov. Máme dlhoročnú prax v diagnostike psychiatrických pacientov.  Ďalšou oblasťou je dopravná psychológia, kde sa zaoberáme vyšetreniami profesionálnych vodičov a vodičov, ktorí sa síce šoférovaním neživia, ale z rôznych dôvodov sa musia podrobiť dopravno psychologickému vyšetreniu. Treťou oblasťou sú vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných preukazov.

 

Psychoterapia – psychológ Nitra

2. Psychoterapia je súbor cielených, systematických postupov smerujúcich k riešeniu psychických problémov. Pomocou psychoterapie dochádza k uzatváraniu zraňujúcej minulosti a rozvoju schopností, ktoré v klientoch „driemu“ a zaslúžia si zdravý rozvoj. My sa zameriavame hlavne na individuálnu a párovú terapiu, ale taktiež na riešenie diadických vzťahov dieťa-rodič a/alebo dieťa-učiteľ. Niektoré psychoterapeutické sedenia sú hradené zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvy, ale niektoré si klienti hradia sami, pretože sa netýkajú bezprostredne psychických a psychiatrických porúch.

 

Vzdelávanie

3. Edukácia (vzdelávanie) je taktiež dôležitou súčasťou našej práce. Vzdelávame ľudí, ktorí majú záujem porozumieť tomu, ako funguje ich psychika. Sme autormi jedinečného programu nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí venujúcemu sa identifikácii prejavov agresie a agresivity ako osobnostnej vlastnosti, ktorá môže viesť k problémom s prejavmi agresie v domácnostiach, škole, práci, na verejnosti, alebo doprave. Taktiež máme vytvorený program s názvom „Sociálne hranice a hranice agresivity“ v rámci ktorého sa snažíme pomôcť ľuďom získať náhľad na ich prejavy zdravej či problémy vyrábajúcej agresivity. Následne sa im snažíme ukázať ďalšie možnosti, ako narábať so svojou agresivitou tak, aby mohli byť aj oni aj ich okolie spokojnejší a šťastnejší. Taktiež v tejto oblasti vzdelávame aj profesionálov, ktorých náplňou je pomáhať ľuďom.

 

Odborné poradenstvo pre vodičov – psychológ Nitra

Ďalší vzdelávací program – odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok je určený vodičom, ktorých poslala polícia na základe zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, pretože sa dopustili daného priestupku, alebo trestného činu. Cieľom je porozumenie, ako vplýva alkohol a iné návykové látky na psychiku človeka – hlavne na vnímanie, myslenie, rozhodovanie a reagovanie v doprave. Ďalším cieľom je spoznávanie spôsobov, ktorými môžu vodiči predchádzať podobným problémom.